PÅ GRUND AV NYA COVID-REGLER KOMMER KLUBBEN BARA ATT HÅLLA ÖPPET TISDAGAR OCH LÖRDAGAR MELLAN KL 20:00 OCH 23:00. ENTRÉN STÄNGER KL 22:00.

Väl­kommen till SLM Malmö! 🇸🇪

SLM Malmö är en medlems­klubb för män som gillar män och manliga feticher. Med­lem kan du bli när du besöker klubben. Ett års­medlemskap kostar 500 kronor. Vi erbjuder också ett månads­medlemskap för 120 kronor. Betalar gör du med kort eller Swish.

Klubben är alltid öppen på tis­dagar och lör­dagar. Särskilda tema­kvällar före­kommer vissa fredagar. Kolla alltid kalendern.

Klubb­lokalen finns på Sallerups­vägen 30 i Malmö. Ta buss 6 eller 33 till håll­platsen ”Katrine­lund” eller buss 3 till ”Ells­torp”. En promenad från knutpunkten ”Värn­hem” tar mindre än tio minuter.

Google Maps »

Kläd­kod & Öppet­tider

TISDAGAR: Klubben är öppen 20:00–24:00 men dörren stänger 22:00. Ingen specifik kläd­kod men manlig klädsel är ett krav.

LÖRDAGAR: Klubben är öppen 22:00–02:00 men dörren stänger vid mid­natt. Manlig klädsel är ett krav. Alla maskulina fetisher är väl­komna, men helst uniform, läder, gummi, puppy, sport eller jeans.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Ungefär en gång i månaden skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi informerar om kommande evenemang.


Wel­come to SLM Malmö! 🇬🇧

SLM Malmö is a member­ship club for men who like men and male fetishes. You can become a mem­ber when you visit the club. A full-year member­ship costs SEK 500. We also offer a monthly member­ship for SEK 120. You can pay with card and Swish.

The club is always open on Tues­days and Satur­days. Special theme nights are arranged on some Fri­days. Always check the calendar.

The club is located at Sallerups­vägen 30 in Malmö, Sweden. Take bus 6 or 33 to the stop “Katrine­lund” or bus 3 to “Ells­torp”. A walk from the junction “Värn­hem” takes less than ten minutes.

Google Maps »

Dress Code & Opening Hours

TUESDAYS: The club is open 8pm–mid­night, but the door closes at 10pm. No specific dress code, but manly clothing is required.

SATURDAYS: The club is open 10pm–2am, but the door closes at mid­night. Manly clothing is required. All masculine fetiches are welcome, but preferably uniform, leather, rubber, puppy, sportswear, or denim.


Will­kommen bei SLM Malmö! 🇩🇪

SLM Malmö ist ein Mitglieder­club für Männer, die Männer und männliche Fetische mögen. Bei einem Besuch im Club können Sie Mitglied werden. Eine ganzjährige Mitgliedschaft kostet 500 SEK. Wir bieten auch eine monatliche Mitgliedschaft für 120 SEK. Sie können mit Karte und Swish bezahlen.

Der Club ist immer diens­tags und sams­tags geöffnet. An einigen Freitagen finden spezielle Theme­nabende statt. Überprüfen Sie immer den Kalender.

Der Club befindet sich am Sallerups­vägen 30 in Malmö, Schweden. Nehmen Sie den Bus 6 oder 33 bis zur Haltestelle „Katrine­lund“ oder den Bus 3 bis „Ells­torp“. Ein Spaziergang von die Bushaltestelle „Värn­hem“ dauert weniger als zehn Minuten.

Google Maps »

Kleider­ordnung & Öffnungs­zeiten

DIENSTAGS: Der Club ist von 20:00 bis 24:00 Uhr geöffnet, aber die Tür schließt um 22:00 Uhr. Keine spezielle Kleider­ordnung, aber männliche Kleidung ist erforderlich.

SAMSTAGS: Der Club ist von 22:00 bis 02:00 Uhr geöffnet, aber die Tür schließt um Mitter­nacht. Männliche Kleidung ist erforderlich. Alle männlichen Fetische sind will­kommen, aber vorzugsweise Uniform, Leder, Gummi, Puppy, Sport­kleidung oder Denim.


SLM Malmö
Sallerupsvägen 30
Malmö, Sweden

Ring endast när klubben är öppen!